نگارگری هنری است که برای مصورسازی کتب از اسلام در هنر ایرانی رواج داشته و هنرمندان بسیار بزرگی در این زمینه فعالیت داشته‌اند. نگارگری که به‌اشتباه مینیاتور نیز خوانده می‌شود، شامل آثاری از دوره‌های مختلف تاریخ اسلامی ایران است که ...

نقاشی گویاترین کلام    یک داستان از نقاشی برایتان بگویم : “زئوس” و “پاراسیو” از معروف ترین نقاشان یونان باستان بودند و رقیب یکدیگر محسوب می شدند. آنها در یک مسابقه ی نقاشی که در حضور مردم برگزار شد شرکت ...