نگارگری هنری است که برای مصورسازی کتب از اسلام در هنر ایرانی رواج داشته و هنرمندان بسیار بزرگی در این زمینه فعالیت داشته‌اند. نگارگری که به‌اشتباه مینیاتور نیز خوانده می‌شود، شامل آثاری از دوره‌های مختلف تاریخ اسلامی ایران است که ...