با پیشرفت تکنولوژی رباتیک ، ربات ها زندگی آسانی را برای جوامع بشری ایجاد می نمایند. و داشتن رباتی که بیشتر کارهای شخصی و رومزه را انجام دهد دیگر یک آرزوی دست نیافتنی نیست. زیرا این روز ها هرجا که ...

رباتیک مجموعه از علوم مهندسی الکترونیک، مکانیک و کامپوتر است که در کنار هم به ساخت یک ماشین قابل کنترل توسط انسان و گاها هوشمند منجر می شود. در دنیای امروز ربات ها فعالیت هایی را انجام می دهند که ...