اقساط با چک از ۱۰ تا ۳۵ میلیون تومان (۲۴و۳۶ ماهه)

واجدین شرایط کل کشور

 1. کارمندان دولت
 2. بازنشستگان
 3. اصناف دارای پروانه کسب
 4. کارمندان شرکت های خصوصی با بیش از ۲ سال سابقه بیمه

مدارک هویتی

 1. شناسنامه تمام صفحات
 2. کارت ملی پشت و رو

مدارک شغلی

 1. جواز کسب یا آخرین فیش حقوقی با مهر حسابداری
 2. پرینت ۳ ماهه حساب بانکی با مهر بانک
 3. پرینت ۲ سال آخر بیمه
 4. پرینت فرم احراز هویت سنا (خدمات قضایی)

مدارک سکونتی

 1. اجاره نامه با کد رهگیری یا سند مالکیت بنام متقاضی

*نرخ سود ۲۴ ماهه هر ماه ۲.۷۵ درصد
و نرخ سود ۳۶ ماهه هر ماه ۲.۲۵ درصد

 

*امکان پرداخت هر سه ماه یک فقره چک

 

ثبت درخواست