روانشناسی تحلیلی

aradmag3-min
aradmag3-min

روانشناسی تحلیلی:

 

تو، من، دیگری

در این مقاله به مفاهیم یونگی خواهیم پرداخت وازطریق شناساندن این مکتب راه هایی برای رشد شخصیت و رسیدن به روانی سالم و پویا را معرفی خواهیم کرد.

روانشناسی تحلیل گرای یونگ

روانشناسی تحلیل گرای یونگ شاخه ای است از روانشناسی است که ساز و کار

ش با فلسفه و نماد و اسطوره شناسی می باشد .

 

خود آگاه و ناخودآگاه در روانشناسی یونگ

در رواشناسی یونگ روان به دو قسمت خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم می شود. یونگ معتقد بود ناخود آگاه در خدمت ترمیم خودآگاه می باشد. هر مان خودآگاه در زمینه ای افراط کند، ناخودآگاه وارد عمل می شود و تعادل را در فرد حفظ می کند . رویاها و تصاویر دو ابزار ناخودآگاه برای برقرای تعادل در فرد هستند. یونگ معتقد بود خود آگاه و ناخودآگاه انسان هم شخصی است و هم جمعی .

aradmag-min

خودآگاه  وناخودآگاه شخصی

-خود آگاه شخصی: “خودآگاه شخصی”همان احساسی است  که فرد بعد از تجربه ی محرکی بیرونی یا درونی دارد؛ تجربه احساس به جا مانده از اتفاقات پیشین نیز در محدوده ی خودآگاه شخصی قرار می گیرند .

 

-ناخودآگاه شخصی: “ناخودآگاه شخصی” آثار به جا مانده ازتجارب شخصی است که فرد یا فراموششان کرده یا سرکوب شده اند . این تجارب به دلیل واضح نبودن یا بیش از حد سرکوب شدن هرگز به خود آگاه نرسیده اند .

 

-خودآگاهی جمعی : “خودآگاهی جمعی” همان جهان بینی است که از اصول هر جامعه به انسان تزریق شده است ؛ بسیاری از باورها و جهت گیری های و … و روح زمان در لحظه ی اکنون است .

 

– ناخودآگاه جمعی: “ناخود آگاه جمعی” در طول زندگی فرد به دست نیامده و بر خلاف خود آگاه جمعی که روح زمانه ی حال می باشد ناخود آگاه جمعی شکل موروثی دارد و از تاریخ بشری به ما رسیده است .

 

 

کهن الگو

یونگ به تکراری و عمومی بودن شخصیت ها و رویدادهای زندگی در انسان ها پی برد و آن ها را “کهن الگو” نامید و آن را اینگونه تعریف کرد : کهن الگو افکار غریزی، مادرزادی و تمایل به رفتارهایی است که انسان ها بر طبق الگوهای از پیش تعیین شده انجام می دهند.

 

شناخت کهن الگوها چه کمکی به ما می کند

شناخت کهن الگوها کمک می کند در شرایط مختلف زندگی به کهن الگوی لازم فراخوان دهیم و و از آن بعد شخصیتمان بیشتر کمک بگیریم.

 

 

 

 

مفهوم سایه در روانشناسی یونگ

خودآگاه و ناخودآگاه  شخص سالم درتعادل با یکدیگرهستند. اما درفرد ناسالم این تعادل وجود ندارد و شخص در معرض تاریکی و آشفتگی های بسیار قرار می گیرد . سایه همان کشمکش مابین آنچه هستیم و آنچه می خواهیم باشیم است . پذیرش اینکه همه چیز در جهان هستی دو رو دارد به ما در قبول اینکه سایه داریم کمک می کند . به عنوان مثال صداقت زمانی مفهوم پیدا می کند که فریبکاری وجود داشته باشد یا سلامتی جایی معنا دار است که بیماری در کار باشد . اغلب ما طبیعت دوگانه امان را انکار می کنیم یا نادیده اش می گیریم، این طبیعت دوگانه همان “سایه ی” شخصیت ماست .

aradmag3-min

وجه مثبت سایه

خیلی وقت ها درگیر رفتارهایی هستیم که بر خلاف اصول اخلاقی و ارزشی ما هستند و دلیل آن مواجه شدن با سایه وجودیمان است. همان جایی که قدرت غیر ارادیمان در کار است . با شناخت بخش تاریک وجود به جای احساس شرم احساس شفقت می کنیم . خجالت زده نباید باشیم و از اینکه تا این مرحله پیش آمده ایم باید احساس شجاعت کنیم . شناخت این بخش باعث می شود به جای احساس محدودیت آزاد و رها شویم . اگر سایه پنهان بماند بسیاری از ترسها باقی خواهند ماند و عدم خود شناسی ما را آزار خواهد داد . پذیرش سایه به ما اجازه می دهد استعدادهایمان را شکوفا سازیم و قدرت و شکوه خود را از ترس هایمان پس بگیریم.

 

مفهوم روان مردانه و زنانه در روانشناسی یونگ

به اعتقاد یونگ درون هر انسانی آنیما (روان زنانه ی مرد) وآنیموسی (روان مردانه ی زن)

وجود دارد که اگر بینشان تعادل برقرار باشد فرد سالم و رو به تعالی خواهد بود ولی اگربین این دو بخش اختلاف و تضاد صورت گیرد انرژی منفی تولید خواهد شد؛ این انرژی منفی می تواند منجر به روان نژندی و افسردگی شدید شود؛ اما می توان همین انرژی منفی را تحت کنترل گرفت، از طریق شناخت آن گره گشایی کرد و از کشمکش رهایی یافت.برخی از ویژگی های آنیما و آنیموس در زیر آمده اند :

aradmag6-min

آنیما(روح زنانه)                                      آنیموس(روح مردانه)

تاریک                                                      روشن

سکون                                                    حرکت

منفعل                                                    فعال

عاطفه                                                    منطق

انتظار کشنده                                           جلورونده

بی‌هدف                                                  هدف مند

بی‌برنامه                                                 بابرنامه

بی‌وفا                                                     باوفا

عشق                                                    جنگ

علاقه به جمع                                          علاقه به انزوا

شهوت                                                   معنویت

سرد                                                      گرم

بدون اصول                                              اصول

 

موارد ذکر شده هم وجوه مثبت دارند هم منفی . باید با یک درون نگری ژرف به آن وجوه دست یافت . صلح و ایجاد ارتباط هر مرد با بخش زنانه ی وجودش در پیشرفت و موفقیتش در همه ی جنبه های زندگی بسیار موثر است ؛ همین طور برای یک زن بسیار لذت بخش و کارساز خواهد بود اگر بخش مردانه ی وجودش را بشناسد و با آن ارتباط برقرار کند .

 

 

aradmag3-min

نقاب

صورتک یا همان نقاب (پرسونا) قسمتی از خودآگاه فرد است که ازطریق آن با جهان بیرون ارتباط برقرارمی کند .آنچه در شکل گیری نقاب انسان موثر است عواملی است مانند : شغل، فرهنگ، ملیت و طبقه ی اجتماعی. با اینکه انسان در موقعیت های مختلف نقاب های مختلفی را بر می گزیند اما یک پرسونای عمومی را برای خود انتخاب می کند تا بیشتراوقات در آن قالب دیده شود.

 

سخن آخر

شناخت هر کدام از مفاهیم گفته شده باعث یافتن نقاط ضعف و قوت شخصیتمان خواهد شد . روش های پیشنهادی یونگ برای مواجه با زندگی ورسیدن به آگاهی برتر روشهای معقولی است. شما می توانید به صورت خود آموز و از طریق کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده اند به یک خود کاوی و خود شناسی شفاف دست پیدا کنید . یونگ بر خلاف بسیاری از روانکاوان و روانشناسان معتقد بود ازاصطکاکی که مابین تضادها برقراراست می توان استفاده کرد و رشد یافت به جای اینکه مدام درگیر و اسیر آن ها باقی ماند .