حتما هنگام عبور از قسمت مراقبت پوست و مو یا قسمت لوازم آرایشی فروشگاه ها و هایپرمارکت ها،اغلب کلمات “آبرسان” و “مرطوب کننده” را بر روی بسیاری از محصولات دیدید.این دو محصول مراقبت پوست در حقیقت یکی نیستند و آبرسان ...