در فصل‌های بهار و تابستان بازدید از آبشارها در لیست سفر گردشگران قرار می‌گیرد. قطره‌های بی‌رنگی که با سرازیر شدن آب از ارتفاعی بلند به پایین در هوا به رقص درمی‌آیند، منظره‌ی دلنوازی از آبشارها را رقم می‌زند که نگاه ...