راهی استان لرستان می‌شویم و از الیگودرز وارد جاده‌ای بی نظیر خواهیم شد تا بعد از سپری کردن چندین کیلومتر ،  با عروسی زیبا  به نام آب سفید که از تونلی در دل کوه سنگی رخ می‌نماید دیدار کنیم. با ...

ایران دارای جاذبه های گردشگری بسیاری است، کوه، دشت و صحرا، دریا و ساحل و البته آبشارهای بسیار زیبا که دیدن از آن ها خالی از لطف نیست. شاید بتوانیم آبشار را یکی از زیباترین پدیده های طبیعی بدانیم که ...