راهی استان لرستان می‌شویم و از الیگودرز وارد جاده‌ای بی نظیر خواهیم شد تا بعد از سپری کردن چندین کیلومتر ،  با عروسی زیبا  به نام آب سفید که از تونلی در دل کوه سنگی رخ می‌نماید دیدار کنیم. با ...