در فصل‌های بهار و تابستان بازدید از آبشارها در لیست سفر گردشگران قرار می‌گیرد. قطره‌های بی‌رنگی که با سرازیر شدن آب از ارتفاعی بلند به پایین در هوا به رقص درمی‌آیند، منظره‌ی دلنوازی از آبشارها را رقم می‌زند که نگاه ...

آبشار یکی از زیبایی‌های طبیعی و نوعی پدیده‌ی زمین‌شناسی است که در آن، آب یک رودخانه در مکانی مرتفع با سرعت به پایین دره یا دامنه کوه می‌ریزد و این ریزش ناگهانی آب، زیباترین جلوه طبیعت را پدید می‌آورد. ...