سال ۱۳۵۰ با عرضه ی هشتاد فیلم، یکی از پر محصول ترین سال ها بود. در این سال سینمای ایران موارد ضد و نقیض و متفاوتی به خود دید. به نحوی که تهیه کنندگان و کارگردانان درمانده بودند چه نوع ...

بعد از ورود سینما به ایران نوبت به تجربه ها و اولین ها رسید از اولین فیلم کوتاه صامت تا اولین اسکار سینمایی ایران که هنوز هم این اولین ها با کسترش تکنولوژی در سینما و همچنین رشد و توسعه ...