سال‌های زیادی است که انسان‌ها به دنبال نشانه‌هایی از حیات در سیاره سرخ هستند و اکنون پس از ۱۵ سال جستجو در مریخ و در ادامه مأموریت های مختلف و متفاوت کوریاسیتی مریخ‌نورد دریچه‌های جدیدی به جستجوی حیات فرازمینی گشوده ...

نخستین سال هایی که در مدرسه بودیم، از چرخه ی آب روی کره زمین اطلاع یافتیم. این که چگونه آب اقیانوس ها و دریاچه ها به وسیله ی نور و حرارت خورشید گرم شده و به جو رفته و دوباره ...

ناسا پیش از این درباره ی حیات فرازمینی احتمال زیادی داده بود. اگر چه در حال حاضر مریخ را بدون آب و سیاره ای خشک می یابیم؛ اما اخیرا شواهدی مبتنی بر وجود آب های زیرزمینی در مریخ یافته شده ...