برخی از محققان بر این باورند که اگر به میزان کافی به بدن آب نرسانیم در عملکرد مغز اختلال ایجاد می‌شود و سطح انرژی در بدن کاهش پیدا می‌کند. با اینکه آب نوشیدنی گوارایی است برخی افراد تمایلی به نوشیدن ...