«جاده قدیم» فیلمی به کارگردانی «منیژه حکمت» است، کارگردانی که خیلی قبل تر اثری ماندگار و متفاوت مانند «زندان زنان» را روی پرده فرستاده بود و حالا با جاده قدیم و چند سال پس از فیلم «سه زن» ...