قزوین استانی با قدمتی هزار ساله، دارای جاذبه‌های گردشگری به ویژه آثار تاریخی فراوانی است و همچنین پایتخت خوشنویسی ایران لقب دارد و مشاهیر بزرگی را در خود پرورش داده است. قزوین ۵۷ سال پایتخت ایران بوده است. ...