شاید کمتر کسی وجود داشته باشد که با آثار و بناهای تاریخی اصفهان ناآشنا باشد. تقریبا اکثر ما ایرانیان این شهر زیبا و آثار برجسته‌اش را یا دیده­ایم و یا دست کم نام آنها را شنیده­ایم. میدان نقش جهان، سی ...