مستند اسرار دریاچه به کارگردانی «آرمین ایثاریان» این روزها بر روی پرده سینمای هنر و تجربه قرار داد. ایثاریان در این مستند با شیوه‌ای نو به روایت رازهای منطقه تخت سلیمان پرداخته است. اسرار دریاچه در مورد منطقه تخت سلیمان ...