«دلارا نوشین»، بازیگر، کارگردان، مترجم و پژوهشگر تئاتر است. او نمایش های زیادی را به صحنه برده و با هنرمندان بزرگی نیز همکاری داشته است. از جمله ی این فعالیت می توان به بازی در نمایش «ملاقات بانوی سالخورده» ...

  «دلارا نوشین»، بازیگر، کارگردان و مترجم تئاتر است. وی دانش آموخته ی کارگردانی نمایش از دانشگاه هنر و معماری و هنرجوی آموزشگاه هنری سمندریان می باشد و با هنرمندان بنام زیادی همکاری داشته است. از جمله ترجمه های این ...