«در جستجوی فریده» تازه ترین فیلم مستند زوج هنرمندِ «آزاده موسوی» و «کوروش عطائی» است. این دو  کارگردان که پیش از این مستند موفق «از ایران یک جدایی» را ساخته و با استقبال مخاطبان رو به رو شده بودند، ...