باز هم دغدغه چیدمان و دکوراسیون منزل، باز هم شیرینی ها همراه سختی ها و نگرانی ها. چیدمان منزل بسیار مهم است، اما قطعا چیدمان آشپزخانه منزل به خصوص برای بانوان که وقت بیشتری در آن می گذرانند مهم تر ...