«مسن ‌ترها می ‌گن؛ خوشحال بودیم اما نمی‌ دونستیم خوشحالیم. فقیر بودیم اما نمی‌ دونستیم فقیریم. تنها بودیم اما نمی ‌دونستیم تنهاییم …» این خلاصه ای از داستان فیلم «دنیا تنهایی کم ندارد» است. نویسنده و کارگردان فیلم، «افشین لیاقت»، ...