خانواده‌ی کامو از قشر فقیر جامعه‌ی آن دوران بودند و برای گذران زندگی کامو نیز بعد از اتمام مدرسه مشغول به کار شد. به خاطر وضعیت نامطلوب زندگی کامو نمی‌توانست هزینه تدریس خود در دبیرستان را بپردازد اما شانس با ...