کاملا واضح و روشن است که هند تنها بازار بزرگ گوشی‌های هوشمند دنیا نبوده است که در طی چند ماه اخیر تحت تاثیرات منفی پاندمی ویروس کرونا قرار گرفته است و از آن متضرر شده است. علاوه بر این، آخرین ...