این روز ها همه به دنبال ارز های دیجیتال و نحوه استخراج آن ها هستند. در این میان افرادی هستند که با سوء استفاده سعی دارند تا صرفاً مخاطب جذب کنند. عده ای به دنبال استخراج این ارزها با کامپیوتر ...