اگر انتقال اطلاعات گوشی قدیمی به گوشی جدید را بلد نباشید، لذت گوشی جدید خیلی زود جایش را به کلافگی خواهد داد. پیامک‌ها، برنامه‌ها، چت‎ها، مخاطبان و موارد دیگر از جمله داده‌های ارزشمندی هستند که باید در حین راه‌اندازی گوشی ...