آیفون یا آپید هر کاربری حاوی تصاویر، پیام‎ها، داده‌های سلامتی، اسناد و کلی اطلاعات شخصی دیگری است. همه این داده‌ها بسیار مهم هستند و باید به خوبی از آنها محافظت کرد. یکی از بهترین راه‌های مراقبت از داده‌های شخصی، تهیه ...