سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال بازار داغی دارد. چند سالی می‌شود که همه درباره این ارزها و کسب درآمد از آنها حرف می‌زنند. وقتی بیت‌کوین در ژانویه ۲۰۰۹ ارائه شد، بیشتر یک پدیده جالب بود و کمتر کسی فکر می‌کرد به ...