امروزه توانایی نوشتن و صحبت کردن به زبان‌های مختلف به یکی از مهارت‌های غیرقابل انکار در کشور ما تبدیل شده است به شکلی که والدین از همان نوزادی، کودکانشان را با زبان‌های خارجی مختلف آشنا می‌کنند و یا حتی در ...

زبان انگلیسی یکی از محبوب‌ترین زبان‌های دنیا است و در دنیا بسیاری از افراد درصدد یادگیری و آموزش هرچه بهتر زبان انگلیسی هستند. شاید بتوان گفت در دسته‌بندی میزان آسانی و دشواری زبان انگلیسی، این زبان نیمه دشوار است و ...