در جلسه قبلی در خصوص صدابرداری و تدوین صحبت کردیم اما در این جلسه قصد داریم به یکی از مفاهیم اصلی فیلمسازی یعنی میزانسن بپردازیم. از مفاهیم کلیدی و مهم فیلمسازی و نقد فیلم میزانسن می باشد. میزانسن پیش تر ...

جلسه چهارم آموزش سینما در جلسه قبلی با مراحل فیلمسازی به صورت کلی آشنا شدیم در این جلسه قصد داریم تا به صورت جزئی تر با مفاهیم سینمایی و زمان و مکان در سینما آشنا شویم با ما همراه باشید. زمان ...