در جلسه قبلی در خصوص صدابرداری و تدوین صحبت کردیم اما در این جلسه قصد داریم به یکی از مفاهیم اصلی فیلمسازی یعنی میزانسن بپردازیم. از مفاهیم کلیدی و مهم فیلمسازی و نقد فیلم میزانسن می باشد. میزانسن پیش تر ...

جلسه سوم آموزش سینما در آموزش قبلی با انواع فیلمنامه و ویژگی های آن آشنا شیدم حال پس از آماده شدن فیلمنامه نوبت به ساخت فیلم می رسد برای تولید فیلم باید مراحلی طی شود تولید هر فیلم اعم از ...