یه وا فیلمی از «آناهید آباد» است که در گروه هنر و تجربه اکران شده. این فیلم محصول مشترک ایران و ارمنستان و همچنین نماینده کشور ارمنستان برای حضور در نودمین دوره اسکار بود. آناهید آباد که زبان ارمنی خوانده ...