قمر زمین دوباره درخشیدن گرفته. پنجاه سال بعد از اولین باری که انسان قدم به ماه گذاشت، چندین کشور و کمپانی‌های خصوصی به دنبال بازگشت به ماه هستند. اگر با شنیدن این خبر به فکر سفرهای تفریحی به ماه یا ...

داستان فرود روی ماه خیلی ساده است. ایالات متحده سه فضانورد را در ماموریت آپولو ۱۱ به ماه فرستاد، آنها روی ماه فرود آمدند، پیاده‌روی فضایی کردند، چندین ابزار مستقر کردند، نمونه سنگ گردآوری کردند و به خانه برگشتند. در ...