جهانی که در آن زندگی می‌کنیم پر از راز و رمزهایی است که هنوز برای ما انسان‌ها ناشناخته است و دانشمندان هر روز سعی دارند تا با کشف این رازها و واقعیت‌های  موجود در این جهان دنیای جدیدی را پیش ...

کشور بریتانیا تاریخچه خودروسازی فوق العاده غنی دارد. همه ما اساکمی شرکت‌های خودروساز مانند استون مارتین، بنتلی و جگوار را همیشه شنیده‌ایم، ولی آیا می‌دانستید خودروسازهای بیشتری وجود دارند که در این جزیره فعالیت می‌کنند؟ ما در این مطلب قصد ...