•عکس فوق تیم رهبری اپل را از سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد. درست پس از رونمایی از اولین آیفون خود، این عکس گرفته شد. •حدود ۱۰ سال بعد، همه‌ی افراد حاضر در این عکس، به جز دو نفر از آن‌ها، دیگر ...