پیاده‌روی در جنگل یا قدم زدن در کنار ساحل در یک صبح آفتابی می‌تواند احساسات شادی و آرامش را به ما هدیه کند. گاهی قدم زدن در طبیعت سبب خطور راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات می‌شود که اثرات آن خیره کننده ...