نمونه‌های اولیه سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر برای اولین بار حدود دو سال قبل به وجود آمدند. ...