رد و بدل کردن و انتشار اخبار کذب و جعلی در صفحات مجازی و وب سایت های اینترنتی تمامی ندارد. هر روز مطالب جعلی و شایعه های متعددی را در این فضاها می خوانیم. مایکروسافت اج نیوزگارد نخستین برنامه ای ...