اخراج شدن به ویژه اخراج شدن ناگهانی یک تجربه دشوار است. در این شرایط ممکن است طیف کاملی از احساسات را تجربه کنید؛  ترس، غم، عصبانیت و حتی شرم! ممکن است سوالات زیادی درباره این که چرا شما اخراج شده‌اید ...