برخی از این رسوم ازدواج می‌توانند یک ماجراجویی باورنکردنی یا دیوانه کننده باشند که ما به بعضی از آن‌ها در ادامه اشاره‌کرده‌ایم. با آرادمگ همراه باشید. دریکی از جزایر فرانسه به نام مارکیز، بعد از مراسم عروسی وقتی عروس و ...