دو سوم از وسعت این سرزمین را جنگل‌های سبز و پر پیچ و خم تشکیل داده‌اند؛ کشور سوئد جاذبه‌های طبیعی بی‌نظیری دارد و بیش از صد هزار دریاچه و بیش از بیست هزار جزیره این کشور را به مکانی آرام ...