درباره نمایش پپ سعید و صدرالله روی صندلی ­هایشان نشسته ­اند و جلوی چشم مخاطب یکدیگر را به چالش کشیده و سعی می ­کنند با هم حرف بزنند. این کل اتفاقی است که در نمایش «پپ» به کارگردانی «اسماعیل کمالی ...

درباره نمایش خیانت به پینتر عرفان در حال شستن رخت­ چرک هایش است که ناگهان عارف، برادرش از راه می ­رسد و پس از احوالپرسی ای صمیمانه که عرفان انتظارش را ندارد، بی مقدمه همراه او شروع به شستنِ رخت ...