طبیعی است که همه نمی‌توانند هزار دلار خرج یک لپ‌تاپ کرده و دوست دارند با بودجه کم یک دستگاه جمع و جور مناسب خریداری کنند. با این‌حال با خرج کمتر از ۵۰۰ دلار واضح است که چندان انتخاب هیجان انگیزی ...