با وجود تمام پیشرفت‌ها و بهبودهای بسیار چشمگیر و قابل توجه زیادی که روز به روز در گوشی‌های موبایل هوشمند ایجاد می‌شود، ارتقاء کیفیت صدا و بلندی آن یکی از ویژگی‌هایی است که چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ حداقل در ...