شرکت ژاپنی اسکوئرانیکس پیشتر گزارش مالی اواخر سال ۲۰۱۸ خود را اعلام کرد. براساس گزارش این شرکت ناشر، بازی Shadow of the Tomb Raider شروع عرضه ضعیفی داشته و نخستین بار در سپتامبر سال ۲۰۱۷ منتشر شد. در حالی که انتظار ...