اگر پس از افتادن گوشی موبایل خود در آب سریع واکنش نشان دهید، ممکن است بتوانید از آسیب دیدن آن جلوگیری کنید و مانع از ایجاد مشکلات جدی شوید. برای انجام دادن این کار، اول از همه باید خونسرد باشید ...