در شرکت‌هایی که به دنبال بهترین روش‌ها برای استخدام و حفظ کارکنان (افزایش رضایت کارکنان) خود هستند، نرخ بیکاری در کمترین حد خود قرار دارد. تحقیقات به ما نشان می‌دهد روشی که ما به شما معرفی خواهیم کرد یک روش ...