«الهام ابنی» دانش آموخته کارشناسی ارشدِ ادبیات نمایشی است و به مدت دوازده سال است که در تئاتر فعالیت می کند. همسر او «جواد صداقت» مدرس و عضو هیات علمیِ گروه سینما و تئاتر در دانشگاه آزاد واحد بوشهر ...

  نمایشنامه «کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین» متنی از «رضا گشتاسب» است که «جواد صداقت» و «الهام اِبنی» آن را با هم کارگردانی کرده و در سالن کوچک تالار مولوی به صحنه آورده اند. این نمایش را ...