کی بود کی بود؟ نویسنده: کرول تَروسن و الیوت اَرونسِن مترجم: سما قرایی انتشارات: نشر گمان قیمت: ۴۴۰۰۰ تومان /چاپ دوم / ۱۳۹۷ تعداد صفحات: ۴۰۱   «کی بود کی بود؟» عنوان ششمین کتابی است که قصد داریم از ...