امروزه طراحان مبلمان بیشتر از هر چیز به دو عامل زیبایی و راحتی توجه ویژه‌ای دارند. دو عاملی که در طراحی مبل‌های ال شکل توانسته نظر طرافداران هر دو سبک مدرن و سنتی را به خود جلب کند و راحت ...