فیلم اتاق به کارگردانی لنی آبراهامسون در سال ۲۰۱۵ به اکران عمومی در آمد. این فیلم محصول مشترک کانادا و ایرلند ایالات متحده آمریکا- بریتانیا است که بر اساس رمانی به همین نام به نگارش اما داناهیو که خود شخصا ...